Korzystanie z Mojej półki
Moja półka pozwala na zapisywanie i organizowanie egzemplarzy wyszukanych podczas pracy z Primo. Aby dostać się do Mojej półki, należy kliknąć link Moja półka na górze strony.
 
Zapisywanie egzemplarzy na Mojej półce
Gdy klikniemy ikonę gwiazdki przy egzemplarzu na liście wyników wyszukiwania, system podświetli ikonę i doda egzemplarz do folderu Koszyk na Mojej półce.
*Użytkownik musi być zalogowany aby zapisywać egzemplarze na Moje półce.
Usuwanie egzemplarzy z Mojej półki
Aby usunąć egzemplarz i wszystkie jego kopie z folderów Mojej półki, należy kliknąć podświetlona ikonę Gwiazdki obok egzemplarza na liście wyników wyszukiwania.
Jeżeli nie chcemy usuwać wszystkich kopii egzemplarza z Mojej półki, musimy usunąć każdą kopię bezpośrednio z Mojej półki. Więcej informacji na temat usuwania egzemplarzy z Mojej półki, znajduje się w dziale Zarządzanie egzemplarzami.
Wyświetlanie egzemplarzy zapisanych na Mojej półce
Aby wyświetlić egzemplarze zapisane na Mojej półce, należy kliknąć folder Koszyk lub któryś z jego podfolderów. Na liście egzemplarzy należy kliknąć egzemplarz który chcemy wyświetlić.
Zarządzanie folderami
W zakładce Moja półka, możemy przeprowadzać następujące operacje na folderach:
Kopiowanie folderu—Należy kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczony folder w pamięci. Oryginalny folder nie zostanie zmieniony ani usunięty.
Wklejanie folderu—Należy kliknąć ten przycisk aby wkleić ostatnio zapisany w pamięci folder w zaznaczonym folderze.
Zarządzanie egzemplarzami
W zakładce Moja półka, możemy przeprowadzać następujące operacje na egzemplarzach:
Wycinanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby wyciąć zaznaczone egzemplarze i umieścić je w pamięci.
Kopiowanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczone egzemplarze w pamięci.
Wklejanie egzemplarzy—Należy kliknąć ten przycisk aby wkleić ostatnio zapisane w pamięci egzemplarze w zaznaczonym folderze.
Wysyłanie egzemplarzy przez e-mail—Należy kliknąć ten przycisk aby wysłać przez e-mail zaznaczone egzemplarze.
Zapisywanie egzemplarzy—Należy wybrać opcję z rozwijanej listy Zapisz, a następnie kliknąć ten przycisk aby zapisać zaznaczone egzemplarze.