skip to main content
Język:
Wyświetl wyniki w: Index

Biblioteka na Koszykowej

Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Posiada jeden z największych w kraju zbiorów (ok. 1,5 mln. woluminów). Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Zbiór zasadniczy książek obejmuje druki polskie z XIX, XX i XXI wieku, ze wszystkich dziedzin wiedzy, oraz druki obce w wyborze. Podstawą zbioru jest napływający od 1917 r. do dziś egzemplarz obowiązkowy, przekazywany na bieżąco przez wydawców polskich.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszych nowoczesnych czytelni.
Logo Biblioteki
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skr. poczt. 365
Telefon: +48 22 537 41 58
Email: biblioteka@koszykowa.pl

Pytania i uwagi na temat Katalogu OnLine targów, oraz projektu LibriKo prosimy kierować na adres: libriko@koszykowa.pl

Warszawskie Targi Książki

Warszawskie Targi Książki powstały w 2010 roku z woli grupy polskich wydawców i firmy Murator EXPO. Organizatorem jest powołana przez inicjatorów spółka Targi Książki. Targi odbywają się w maju. Pierwsze trzy edycje zorganizowano w Pałacu Kultury i Nauki, od 2013 roku, Targi z sukcesem odbywają się na PGE Narodowym.

Warszawskie Targi Książki są ważnym wydarzeniem branżowym, konsekwentnie promują przy tym czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych odbiorców. Wyróżniają się niezwykle bogatą ofertą wydawców z kraju i zagranicy, a także różnorodnym programem wydarzeń towarzyszących.

WTK to największa impreza targowa w Polsce i jedne z największych w Europie, międzynarodowych targów książki. W 7. Warszawskich Targach Książki i towarzyszących im jubileuszowych 10. Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA udział wzięło 815 wystawców z 25 krajów, 1017 autorów i ponad 70 000 publiczność. Czterodniowe wydarzenie objęło bez mała tysiąc pięćset spotkań, dyskusji, debat, prezentacji nowości wydawniczych i bestsellerów, konkursów, atrakcji literacko-artystycznych i wystaw.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bliższych informacji o Warszawskich Targach Książki zapraszamy do kontaktu.

Katalog Książek WTK OnLine

Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego goście Targów mają ułatwiony dostęp do oferty książkowej wydawców (katalog obejmuje pozycje wydane po 2013 roku).

Informacja o katalogu dla wydawców i prasy (plik PDF).

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić, że odwiedzając tegoroczne Warszawskie Targi Książki mogą Państwo skorzystać z innowacyjnego ułatwienia przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Jest nim Katalog Książek WTK OnLine zbudowany w oparciu o bazę LibriKo, zawierający informacje o publikacjach wydawnictw prezentujących swoją ofertę na WTK (książki wydane po 2013 roku). W ten sposób, obok prezentacji nowości książkowych przez samych wydawców, Katalog uzupełni wiedzę zainteresowanego gościa Targów stwarzając możliwość wglądu w informacje o wydanych przez danego edytora wcześniejszych, dostępnych w Bazie, pozycjach. Stwarza on możliwość przeszukiwania zbiorów według różnych kryteriów, w rodzaju autor, tytuł, wydawca etc. Skorzystanie z niego przez osoby odwiedzające Targi może okazać się bardzo pomocne w uzyskaniu wiedzy o ofercie książkowej danego wydawcy w latach minionych, co dopełni obrazu jego dorobku edytorskiego. Z Katalogu, działającego w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne służące do przeszukiwania baz bibliograficznych, można korzystać na terenie WTK na przygotowanych w punktach informacji Targowej stanowiskach komputerowych oraz OnLine.

Życzymy owocnych poszukiwań w Bazie oraz na stoiskach.

Przeszukiwanie zdalnych baz, proszę czekać