skip to main content
Język:
Wyświetl wyniki w: Typ wyszukiwania
Dla Twojego zapytania nie znaleziono żadnych wyników. Poniższe wyniki zostały znalezione po rozszerzeniu Twojego zapytania.

Wyniki 1 - 20 z 184  dla Artykuły z prac zbiorowych

Wyniki 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Rewolucja, konflikt pokoleń czy kumulacja doświadczeń - zmiana pytań badawczych w etnografii polskiej po II wojnie światowej / Zofia Sokolewicz.

Zofia Sokolewicz (1932- ).

W: Antropolog wobec współczesności : tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej / red. nauk. Anna Malewska-Szałygin, Magdalena Radkowska-Walkowicz. - Warszawa, 2010. - S. 15-35

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

2
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Cyganie w powojennej Polsce : od wędrówki do osiedlenia i emigracji / Piotr Jacek Krzyżanowski.

Piotr Jacek. Krzyżanowski

// W: Wojna i emigracja : studia i szkice. T. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie / red. nauk. Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak. - Gorzów Wielkopolski, 2013. - S. 41-51

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

3
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Emigracyjne losy polskich generałów / Andrzej Wojtaszak.

Andrzej. Wojtaszak

// W: Wojna i emigracja : studia i szkice. T. 2, Emigracja i losy Polaków na obczyźnie / red. nauk. Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak. - Gorzów Wielkopolski, 2013. - S. 195-214

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

4
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Metody odtwarzania płodności w populacjach lokalnych / Maciej Henneberg.

Maciej Henneberg (1949- ).

// W: Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami / redakcja naukowa Sławomir Kozieł ; organizatorzy : Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademi Nauk, Polskie Towarzystwo Antropologiczne. - Łódź, 2016. - S. 49-57

2016

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

5
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Ziemie odzyskane i ziemie rozsprzedane : konflikt o sprzedaż ziemi w województwie zachodniopomorskim / Zbigniew Kurcz.

Zbigniew Kurcz (1951- ).

// W: Pogranicza : księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego / pod redakcją Małgorzaty Bieńkowskiej i Waltera Żelaznego. - Białystok, 2015. - S. 217-244

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

6
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Ewolucja funkcji miast Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej / Adam Makowski.

Adam Makowski (historia).

// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod redakcją Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra, 2015. - S. 109-134

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

7
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Żydzi polscy po II wojnie światowej / Zuzanna Zapotoczna.

Zuzanna. Zapotoczna

// W: Żydzi, Izrael i Palestyńczycy : dzieje, stan obecny, perspektywy / pod redakcją naukową Sławomira Czapnika i Grzegorza Omelana. - Opole, 2016. - S. 191-211

2016

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

8
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Wieś na ziemiach zachodnich i północnych po 1945 roku - między chłopską zagrodą a PGR-em / Małgorzata Machałek.

Małgorzata. Machałek

// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod redakcją Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra, 2015. - S. 59-71

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

9
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Postawy wobec prokreacji u kolejnych pokoleń Polek / Karolina Wilkołaska.

Karolina. Wilkołaska

// W: Rodzina : podstawy prawno-teologiczne / pod redakcją Jana Zimnego ; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. - Stalowa Wola, 2015. - S. 163-177

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

10
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Proces tworzenia Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce w latch 1989-1997 : (geneza, przesłanki oraz uwarunkowania społeczno-polityczne przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.) / Ryszard Mojak.

Ryszard Mojak (1959- ).

// W: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / pod redakcją Ewy Gdulewicz, Wojciecha Orłowskiego, Sławomira Patyry. - Lublin, 2015. - S. 63-116

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

11
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Zabawy słowem we współczesnych wierszach dla dzieci / Bernadeta Niesporek-Szamburska.

Bernadeta. Niesporek-Szamburska

// W: Język pisarzy - problemy słownictwa / red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska. - Warszawa, 2011. - S. 355-369

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

12
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Przeobrażenia klubów sportowych w Polsce w latach 1960-2010 / Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń.

Zbigniew. Pawlak

// W: Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek. - Wrocław, 2013. - S. 340-350

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

13
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Przemiany polskiego prawa ochrony środowiska / Paweł Bojarski, Adam Habuda, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko, Jerzy Sommer.

W: Prawo w XXI wieku : księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk : praca zbiorowa / pod red. Władysława Czaplińskiego. - Warszawa, 2006. - S. 114-134

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

14
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

O niektórych detalach z legnickiego Pomnika Wdzięczności / Adam Kowalczyk.

Adam. Kowalczyk

// W: Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993 / pod red. Stanisława Dąbrowskiego, Kazimiery Jaworskiej, Wacława W. Szetelnickiego. - Legnica, 2013. - S. 339-353

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

15
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Administracja terenowa / Władysław S. Kucharski.

Władysław S. Kucharski

// W: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce : księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła i Tomasza Bichty. - Lublin, 2012. - S. 133-150

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

16
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

System medialny w PRL a współczesny system mediów masowych - podstawowe zasady funkcjonowania / Marta Polaczek-Bigaj.

Marta. Polaczek-Bigaj

// W: Odmiany współczesnej nauki o polityce. T. 2 / pod red. Piotra Borowca, Roberta Kłosowicza, Pawła Ścigaja. - Kraków, 2014. - S. 103-114

2007

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

17
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Z dziejów reform oświatowych w Polsce w drugiej połowie XX wieku / Andrzej Kusztelak.

Andrzej. Kusztelak

// W: Polityka edukacyjna i oświatowa w polityce społecznej : wybrane zagadnienia / pod redakcją naukową Andrzeja Kusztelaka. - Poznań, 2015. - S. 31-67

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

18
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Edukacja muzyczna w dobie wyzwań XXI wieku / Magdalena Grabowska-Stec.

Magdalena. Grabowska-Stec

// W: Nauczyciel, wychowawca, pedagog w dobie nowoczesności / redakcja pracy zbiorowej Ewa Kopeć, Renata Matusiak, Karolina Sigda ; [recenzja naukowa Edmund Juśko, Stanisław Sorys]. - Rzeszów, 2015. - S. 43-51

2015

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

19
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Wybrane aspekty nagradzania nauczycieli za zasługi dla oświaty i wychowania / Robert Tabaszewski.

Robert K. Tabaszewski (1985- ).

// W: Aktualne problemy szkolnictwa wyższego /redakcja Edyta Biardzka, Łukasz Jurek, Konrad Kozioł ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin, 2016. - S. 104-117

2016

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

20
Material Type:
Fragment
Dodaj do e-Półki

Powrót Polski nad Odrę i Bałtyk / Janusz W. Bandurski.

Janusz Wacław. Bandurski

// W: Powrót nad Odrę i Bałtyk z perspektywy siedemdziesięciu lat : materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 24 października 2015 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie / [redakcja Antoni Dragan, Jan Engelgard, Tadeusz Skoczek]. - Warszawa, 2017. - S. 118-127

2017

Sprawdź dostępność w     (Znajdź)

Wyniki 1 - 20 z 184  dla Artykuły z prac zbiorowych

Wyniki 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Sugerowane nowe wyszukiwania

Ignoruj moje zapytanie i szukaj wszystkiego

przez tego autora/twórcę:

  1. Krzyżanowski, P
  2. Najder-Stefaniak, K
  3. Stobiecki, R
  4. Kardela, P
  5. Radziszewska, M

Przeszukiwanie zdalnych baz, proszę czekać