skip to main content
Język:
Primo Search

Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce / Tomasz Siewierski ; Instytut Histori [!] i Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Siewierski (1985- ).

Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - 2016

Przeszukiwanie zdalnych baz, proszę czekać