skip to main content
Język:
Primo Search
Wyświetl wyniki w: Typ wyszukiwania

"Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących" : walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku / Monika Maludzińska.

Monika Maludzińska (1982- ).

Warszawa : Wydawnictwo Neriton - 2015

 • Tytuł:
  "Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących" : walka z ubóstwem w Warszawie na tle sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy XVIII wieku / Monika Maludzińska.
 • Autor: Monika Maludzińska (1982- ).
 • Wydawnictwo Neriton.
 • Tematy: Bezrobocie -- zapobieganie i zwalczanie -- 18 w; Ubóstwo -- zwalczanie -- 18 w; Włóczęgostwo -- 18 w; Żebracy -- 18 w; Żebracy -- opieka społeczna -- 18 w; Publicystyka -- tematyka -- 18 w
 • Opis: Baza źródłowa opracowania: m.in.: traktaty moralizatorskie, artykuły prasowe i różnego rodzaju wypowiedzi, pisma ulotne, broszury, fragmenty prac Wawrzyńca Surowieckiego, utwory literatury pięknej, powieści, satyry i poematy heroikomiczne, relacje i listy cudzoziemców. W aneksach : formy walki z żebractwem i opieka nad ubogimi w wybranych krajach Europy Zachodniej w relacjach polskich publicystów doby stanisławowskiej, biogramy najważniejszych uczestników dyskursu publicystycznego.
  Przyczyny ubóstwa, m. in.: dominująca pozycja magnaterii, brak poszanowania dla pracujących, kryzys gospodarki kraju - sytuacja chłopów i mieszczan, brak właściwego systemu edukacji i możliwości rozwoju dla ludzi wykształconych, napływ ubogich do Warszawy w związku ze wzrostem bezrobocia, lenistwo, wzrost liczby przytułków i brak domów poprawy, rozdawnictwo jałmużny, patologia rodziny, sieroctwo i wdowieństwo, choroby i starość, brak placówek dla weteranów wojennych, alkoholizm i hazard, długi. Przyczyny ubóstwa ludności żydowskiej. Następstwa powiększającego się środowiska żebraczo włóczęgowskigo : spadek atrakcyjności Warszawy, wzrost przestępczości (też w środowiskach mniejszości narodowych - Żydów i Cyganów), rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.
  Postulaty reform społeczno-gospodarczych, socjalnych i edukacji wysuwane przez przedstawicieli polskiego oświecenia: 1 - zaktywizowanie władz, zwłaszcza w kierunku stworzenia nowych miejsc pracy i wyszkolenia przyszłych pracowników ; 2 - podniesienie wartości pracy, zwiększenie liczby dni pracujących ; 3 - podjęcie przez magnaterię i szlachtę działań mających na celu zwiększenie krajowej produkcji, m. in. przez zmianę położenia chłopów i rozwój rolnictwa, zmianę położenia mieszczan i rozbudowę manufaktur, budowę domów pracy przymusowej i wykorzystanie żebraków do robót publicznych, zmobilizowanie służących do rzetelniejszej pracy m. in. przez wprowadzenie prawnego uregulowania obowiązków zarówno sług i zatrudniających ich, propozycje zajęć dla ludzi starych, żołnierzy i weteranów wojennych, szlachty, ludzi pióra, duchownych ; 4 - reforma edukacji mająca na celu upowszechnienie oświaty (cele i program nauczania chłopów, mieszczan, szlachty, dziewcząt), szkoły parafialne, rzemieślnicze, kontrola edukacji domowej ; 5 - reforma szpitalnictwa ; 6 - utworzenie urzędu do walki z żebractwem i organizacja centralnego systemu koordynacji opieki nad ubogimi ; powołanie lustratorów ubogich, funduszu dla potrzebujących, tzw. dozorców ubogich, nakaz prawny opieki nad krewnymi i członkami lokalnej społeczności, utworzenie magazynów żywnościowych, nadanie praw sierotom i zabezpieczenie dzieci od utraty spadku po rodzicach ; 7 - zmobilizowanie zamożnych do pośrednich darowizn i zapisów na rzecz ubogich i apel o zaprzestanie rozdawania jałmużny ; 8 - zmiany w systemie karnym - wprowadzenie zakazu żebrania i zaostrzenie kar wobec ludzi luźnych ; 9 - metody walki z ubóstwem i żebractwem wśród Żydów i Cyganów.
  Bibliogr. s. 256-265. Indeks.
  Streszcz. ang.
 • Wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Neriton
 • Data publikacji: 2015
 • Format: 312, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm..
 • Język: polski
 • Identyfikator: ISBN9788375433821
 • Źródło: Bibliografia Warszawy i aglomeracji 2005-

Przeszukiwanie zdalnych baz, proszę czekać